• side

Medisinske hansker

Medisinsk Nitrilhansker er stadig mer populære blant medlemmer av medisinske og omsorgsfulle yrker og er ofte den lateksfrie hansken.Produktbruk: egnet for medisinsk undersøkelse, tannbehandling, medisinsk pleie, hjemmesykepleie, laboratorie og annet relevant felt.